Профком студентів та аспірантів

ОНУ імені І.І.Мечникова

Зразки заяв

Заява для оформлення путівки в СОБ “Черноморка”

Голові профкому
студентів та аспірантів ОНУ
імені І. І. Мечникова
Пєнову В. В.
студента ___ курсу
___________факультету
(бюджетної / контрактної форми навчання)
ПІБ________________

№ моб. телефону_______

№ проф. квитка _______

Заява

Прошу надати мені пільгову путівку на «спортивно-оздоровчу» базу відпочинку «ЧОРНОМОРКА» на __ заїзд, з ___ по ____.

 

_________ 20 __року                                                        _____(Підпис)

 

 

Для бюджетників, довідка з бухгалтерії про отримання стипендії за ХХ навчальній рік.

 

ЗавантажитиЗаяви на вступ в профспілку

 Бюджет

Голові первинної профспілкової організації
студентів та аспірантів
ОНУ імені І.І. Мечникова
Пєнову В. В.
студента (ки) курсу
___________Інституту/факультету
____________відділення/кафедри
________________________
(Прізвище Ім’я По-батькові)

                                                                                                                                  Заява
Прошу прийняти мене в члени Профспілки працівників освіти і науки України з 1 вересня 20 року на період мого навчання в ОНУ імені
І.І. Мечникова. Зобов’язуюсь визнавати і виконувати Статут Профспілки працівників освіти і науки України, регулярно

сплачувати членські профспілкові внески.

1 вересня   20___року                                                     ______(Підпис)

__________________________________________________________________

В бухгалтерію ОНУ імені І.І. Мечникова
студента (ки) курсу
___________Інституту/факультету
___________відділення/кафедри
_______________________
(Прізвище Ім’я По-батькові)

                                                                                                                                 Заява
Прошу утримувати членські профспілкові внески в розмірі 1% від моєї місячної стипендії та інших виплат і перераховувати їх на розрахунковий рахунок первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ОНУ імені І.І. Мечникова протягом всього періоду мого навчання в університеті (за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти бакалавра та спеціаліста або магістра).

1 вересня   20___року                                                   ______(Підпис)

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, ______________________________________________________________________
(ПІБ)
(народився «__» __________19__року, паспорт серії __№_______)шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду Первинній профспілковій організації студентів ОНУ імені І.І. Мечникова на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.
Забов`язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (Управління кадрів, Департаменту по роботі з персоналом, менеджеру з персоналу тощо) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

«__»________20__року                                               ________(Підпис)

 

Контракт                                               

Голові первинної профспілкової організації
студентів та аспірантів
ОНУ імені І.І. Мечникова
Пєнову В. В.
студента (ки) курсу
___________Інституту/факультету
___________відділення/кафедри
_______________________
(Прізвище Ім’я По-батькові)

                                                                                                                                   Заява
Прошу прийняти мене в члени Профспілки працівників освіти і науки України з 1 вересня 20 року на період мого навчання в ОНУ імені
І.І. Мечникова. Зобов’язуюсь визнавати і виконувати Статут Профспілки працівників освіти і науки України, регулярно сплачувати членські профспілкові внески.

1 вересня   20___року                                                   _____(Підпис)

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, ______________________________________________________________________
(ПІБ)
(народився «__» __________19__року, паспорт серії __№_______)шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду Первинній профспілковій організації студентів ОНУ імені І.І. Мечникова на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.
Забов`язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (Управління кадрів, Департаменту по роботі з персоналом, менеджеру з персоналу тощо) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

«__»________20__року                                                   _____(підпис)

Заяви на отримання матеріальної допомоги

Шановні студенти та аспіранти!

Заяви на матеріальну допомогу приймаються тільки особисто від заявника, при наявності профквитка і студентського та відповідних віз на заяві! Після подачі заяви вони реєструються, розглядаються до 15 числа кожного місяця на засіданні профкому в порядку черги! В першу чергу отримують матеріальну допомогу студенти та аспіранти які мають відповідні довідки в зв’язку із хворобою або смертю близьких родичів та пільгові категорії:

  1. сироти;
  2. інваліди;
  3. напівсироти;
  4. з багатодітних та малозабезпечених сімей;
  5. постраждалі внаслідок Чорнобильської АЕС;
  6. які мають дітей та ін.

Не приймаються заяви на матеріальну допомогу які:

1.     не відповідають зразкам;

2.     не мають повного Прізвища, Ім`я та по Батькові;

3.     не мають відповідних віз;

4.     написані не на аркуші А4

Голові профкому

Голові профкому
студентів та аспірантів ОНУ
імені І. І. Мечникова
Пєнову В. В.
студента ___ курса
___________факультету
_________________ПІБ

№ проф. квитка______

№ студ. квитка______

№ моб. телефону (вказується олівцем!)

Заява

Прошу надати мені матеріальну допомогу, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем.(вказати причини та надати довідки,або копії документів)

До заяви додається:

_________ 20 __року                                                         _____(Підпис)

Віза голови або заступника профбюро факультету.

Ректору ОНУ

Ректору ОНУ
імені І. І. Мечникова
проф. Ковалю І.М.
студента ___ курсу
________факультету
______________ПІБ

№ проф. квитка_____

№ студ. квитка_____

№ моб. телефону (вказується олівцем!)

Заява

Прошу надати мені матеріальну допомогу у розмірі місячної стипендії, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем.(вказати причини та надати довідки,або копії документів)

_________ 20 __року                                                        _____(Підпис)

Віза декана або заступника декана.

Віза голови профкому.