Профком студентів та аспірантів

ОНУ імені І.І.Мечникова

Нормативно-правова база

Закон України “Про вищу освіту”

Новий Проект Закону України Про вищу освіту

Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

Положення про іменні  стипендії, що призначається  студентам ОНУ  ім. І.І.  Мечникова

Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату академічних і соціальних стипендій, для надання матеріальної допомоги  та заохочення студентів ОНУ ім. І.І. Мечникова

Щодо своєчасної виплати студентської стипедії

Постанова 882 “Питання стипендіального забезпечення”

Постанова 165 “Деякі питання стипендіального забезпечення”

Наказ “Про заборону тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв у приміщеннях, гуртожитках та на території ОНУ”

Про фінансування діяльності органів студентського самоврядування