Профком студентів та аспірантів

ОНУ імені І.І.Мечникова

Склад профспілкового комітету


Голова профкому студентів та аспірантів
Пєнов Вадим Васильович